معرفي دبيرخانه مركزي گفت‌وگوهاي فرهنگي بين المللي 

 

وظايف دبیرخانه مركزي عبارت است از سياستگذاري، نظارت، حمايت و پشتيباني از  گفت‌وگو‌ها و دبیرخانه‌های فرعی و مجامع.  

 

دبیرخانه‌های فرعی و مجامع وابسته در نهادهای علمی وفرهنگی داخل وخارج تاسیس و  با دبیرخانه مركزي در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، برقراری و توسعه ارتباطات فرهنگی با گروه‌های مرجع و اعضاء ایرانی و غیر ایرانی دبیرخانه، برپایی نشست‌های دوره‌ای، چاپ و انتشار کتاب و فصلنامه، شناسايي شخصيت‌ها و نهادهاي فعال در زمينه گفت‌وگوهاي فرهنگي و همچنين ارائه اطلاعات در ارتباط با مسائل و موضوعات مربوط به  روابط فرهنگي ج.ا.ا و سایر کشورها همكاري مستمر خواهندداشت.

 

اهداف گفت‌وگوي فرهنگي :

گسترش فهم و درك متقابل

برداشت‌ها، رويكردها و رفتارهاي فرهنگي

يافتن راه‌حل‌‌هاي مشترك

حل و فصل مسائل و ناسازگاري‌هاي فرهنگي

تقويت هم‌افزايي و گسترش ظرفيت تعامل و همكاري‌هاي فرهنگي‌بين‌المللي

فعال‌كردن مراكز علمي و فرهنگي و دانشگا‌ه‌ها، عناصر و جريان‌هاي مرجع و تصميم‌ساز علمي و فرهنگي داخل و خارج درروابط فرهنگي ج.ا.ايران و ساير جوامع

 

چرايي و ضرورت اجرايي كردن طرح گفت‌وگوهاي فرهنگي بين‌المللي

رويكردهاي نظام و اسناد بالادستي

در توسعه و گسترش ارتباطات فرهنگي با جوامع بويژه جهان اسلام

تحولات و رويكردهاي جديد در روابط فرهنگي

اهميت دیپلماسی فرهنگی  و نقش واسطه‌گری نخبگان وگروه‌های مرجع در آگاهي بخشي و مديريت افكار عمومي

كاستي‌هاي موجود در روش‌هاي سنتي فعاليت‌هاي فرهنگي 

محدود بودن آن به ظرفيت‌هاي دولتي و رفتارهاي عمدتاً يك سويه

شرايط حاكم بر منطقه و جهان

 وضعيت شكننده و آسيب‌پذير روابط فرهنگي كشورمان با بسياري از كشورها و همچنين تأثيرپذيري آن از تحولات سياسي و منازعات مذهبي

كاركردهاي گفت‌وگوهاي فرهنگي در حوزه مناسبات فرهنگي

تاثیر گفت‌وگوهای فرهنگی در رفع ویا کاهش اختلافات وبرداشت ها و ایجاد فهم ودرک مشترک

 

محورهاي گفت وگوي فرهنگي بين‌المللي

دغدغه‌هاي مشترك فرهنگي

رويكردها و نگرش‌هاي فرهنگي دو طرف

عملكردها و رفتارهاي فرهنگي

همکاری‌های مشترک

مسائل، دغدغه‌های فرهنگی مشترک یا اختلافی  

تحولات و راهبردهای فرهنگی   

تحولات فرهنگی 

انجام پروژه‌هاي مشترك يا پژوهش‌هاي متقابل

 

نتايج و كاركردها

افزايش قابليت تعاملات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از طريق  فعال‌كردن ظرفيت‌هاي فرهنگي، علمي و دانشگاهي و چهره‌هاي برجسته داخل و خارج

استمراربخشي به ارتباط بين ‌گروه‌هاي مرجع

كاهش آسيب‌هاي ناشي از تأثير تحولات و منازعات سياسي و مذهبي بر روابط فرهنگي

 

تقسیم بندی منطقه‌ای و موضوعی گفت‌وگوهای فرهنگی  (دبیرخانه‌های فرعی و مجامع وابسته )

الف) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و عرب (دانشگاه فردوسي مشهد)

مجمع علمی و فرهنگی زنان ایران و عرب  با عضویت 13 دانشگاه و مرکز علمی ایرانی و عربی (دانشگاه الزهراء س )

مجمع علمی و ادبی ایران و عرب (دانشگاه فردوسی مشهد )

مجمع علمی و هنری ایران و عرب (دانشگاه کاشان )

مجمع علمی فرهنگی جوانان ایران و عرب (دانشگاه امام خمینیره قزوین )

مجمع علمی و فرهنگی دانشگاه‌های ایران و عرب با عضویت 23 دانشگاه ایرانی و عربی  (دانشگاه شهید بهشتی)

مجمع علمی و فرهنگی رسانه و‌ ارتباطات ایران و عرب با عضویت 11 دانشگاه و مرکز علمی ایرانی و عربی (دانشگاه علامه طباطبايي ره)

مجمع علمی و فرهنگی اندیشمندان و نویسندگان ایران وعرب با تاکید بر عقل‌گرایان و فیلسوفان ایرانی و عربی (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم)

ب) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی آسيايي  

دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران شرق و آسیای جنوب شرقی (دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)

مجمع علمی  گفت‌وگوهای فرهنگی ایران  و شرق آسیا

مجمع علمی  گفت‌وگوهای  فرهنگی ایران و آسیای جنوب شرقی 

دبیرخانه گفت‌وگوی فرهنگی ایران، آسیای مرکزی قفقاز و ترکیه (دانشگاه مازندران)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران وکشورهای حاشیه خزر(دانشگاه گیلان)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران،ترکیه و قفقاز (دانشگاه تبریز)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و آسیای مرکزی (دانشگاه  تهران )

دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و شبه قاره (دانشگاه فردوسی مشهد)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و افغانستان (دانشگاه دولتی کابل )

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران وهند (دانشگاه فردوسی مشهد )

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران وپاکستان (دانشگاه سیستان وبلوچستان)

ج) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و اروپا(دانشگاه تهران)  

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و بالکان (دانشگاه تربیت مدرس )

مجمع علمی و فرهنگی ایران و اروپای مرکزی 

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و ایتالیا  

د) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و آفریقا (دانشگاه تربيت مدرس)   

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و شمال آفریقا

مجمع علمی و فرهنگی ایران وغرب آقریقا(دانشگاه سیستان و بلوچستان) 

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و آفریقای مرکزی(دانشگاه شیراز) 

 

 

برگزاري نشست افراط گرایی دینی و واکاوی راهبردهای برون رفت از آن
نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب
نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان

Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More