معرفي دبيرخانه مركزي گفت‌وگوهاي فرهنگي بين المللي 

 

وظايف دبیرخانه مركزي عبارت است از سياستگذاري، نظارت، حمايت و پشتيباني از  گفت‌وگو‌ها و دبیرخانه‌های فرعی و مجامع.  

 

دبیرخانه‌های فرعی و مجامع وابسته در نهادهای علمی وفرهنگی داخل وخارج تاسیس و  با دبیرخانه مركزي در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، برقراری و توسعه ارتباطات فرهنگی با گروه‌های مرجع و اعضاء ایرانی و غیر ایرانی دبیرخانه، برپایی نشست‌های دوره‌ای، چاپ و انتشار کتاب و فصلنامه، شناسايي شخصيت‌ها و نهادهاي فعال در زمينه گفت‌وگوهاي فرهنگي و همچنين ارائه اطلاعات در ارتباط با مسائل و موضوعات مربوط به  روابط فرهنگي ج.ا.ا و سایر کشورها همكاري مستمر خواهندداشت.

 

اهداف گفت‌وگوي فرهنگي :

گسترش فهم و درك متقابل

برداشت‌ها، رويكردها و رفتارهاي فرهنگي

يافتن راه‌حل‌‌هاي مشترك

حل و فصل مسائل و ناسازگاري‌هاي فرهنگي

تقويت هم‌افزايي و گسترش ظرفيت تعامل و همكاري‌هاي فرهنگي‌بين‌المللي

فعال‌كردن مراكز علمي و فرهنگي و دانشگا‌ه‌ها، عناصر و جريان‌هاي مرجع و تصميم‌ساز علمي و فرهنگي داخل و خارج درروابط فرهنگي ج.ا.ايران و ساير جوامع

 

چرايي و ضرورت اجرايي كردن طرح گفت‌وگوهاي فرهنگي بين‌المللي

رويكردهاي نظام و اسناد بالادستي

در توسعه و گسترش ارتباطات فرهنگي با جوامع بويژه جهان اسلام

تحولات و رويكردهاي جديد در روابط فرهنگي

اهميت دیپلماسی فرهنگی  و نقش واسطه‌گری نخبگان وگروه‌های مرجع در آگاهي بخشي و مديريت افكار عمومي

كاستي‌هاي موجود در روش‌هاي سنتي فعاليت‌هاي فرهنگي 

محدود بودن آن به ظرفيت‌هاي دولتي و رفتارهاي عمدتاً يك سويه

شرايط حاكم بر منطقه و جهان

 وضعيت شكننده و آسيب‌پذير روابط فرهنگي كشورمان با بسياري از كشورها و همچنين تأثيرپذيري آن از تحولات سياسي و منازعات مذهبي

كاركردهاي گفت‌وگوهاي فرهنگي در حوزه مناسبات فرهنگي

تاثیر گفت‌وگوهای فرهنگی در رفع ویا کاهش اختلافات وبرداشت ها و ایجاد فهم ودرک مشترک

 

محورهاي گفت وگوي فرهنگي بين‌المللي

دغدغه‌هاي مشترك فرهنگي

رويكردها و نگرش‌هاي فرهنگي دو طرف

عملكردها و رفتارهاي فرهنگي

همکاری‌های مشترک

مسائل، دغدغه‌های فرهنگی مشترک یا اختلافی  

تحولات و راهبردهای فرهنگی   

تحولات فرهنگی 

انجام پروژه‌هاي مشترك يا پژوهش‌هاي متقابل

 

نتايج و كاركردها

افزايش قابليت تعاملات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از طريق  فعال‌كردن ظرفيت‌هاي فرهنگي، علمي و دانشگاهي و چهره‌هاي برجسته داخل و خارج

استمراربخشي به ارتباط بين ‌گروه‌هاي مرجع

كاهش آسيب‌هاي ناشي از تأثير تحولات و منازعات سياسي و مذهبي بر روابط فرهنگي

 

تقسیم بندی منطقه‌ای و موضوعی گفت‌وگوهای فرهنگی  (دبیرخانه‌های فرعی و مجامع وابسته )

الف) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و عرب (دانشگاه فردوسي مشهد)

مجمع علمی و فرهنگی زنان ایران و عرب  با عضویت 13 دانشگاه و مرکز علمی ایرانی و عربی (دانشگاه الزهراء س )

مجمع علمی و ادبی ایران و عرب (دانشگاه فردوسی مشهد )

مجمع علمی و هنری ایران و عرب (دانشگاه کاشان )

مجمع علمی فرهنگی جوانان ایران و عرب (دانشگاه امام خمینیره قزوین )

مجمع علمی و فرهنگی دانشگاه‌های ایران و عرب با عضویت 23 دانشگاه ایرانی و عربی  (دانشگاه شهید بهشتی)

مجمع علمی و فرهنگی رسانه و‌ ارتباطات ایران و عرب با عضویت 11 دانشگاه و مرکز علمی ایرانی و عربی (دانشگاه علامه طباطبايي ره)

مجمع علمی و فرهنگی اندیشمندان و نویسندگان ایران وعرب با تاکید بر عقل‌گرایان و فیلسوفان ایرانی و عربی (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم)

ب) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی آسيايي  

دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران شرق و آسیای جنوب شرقی (دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)

مجمع علمی  گفت‌وگوهای فرهنگی ایران  و شرق آسیا

مجمع علمی  گفت‌وگوهای  فرهنگی ایران و آسیای جنوب شرقی 

دبیرخانه گفت‌وگوی فرهنگی ایران، آسیای مرکزی قفقاز و ترکیه (دانشگاه مازندران)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران وکشورهای حاشیه خزر(دانشگاه گیلان)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران،ترکیه و قفقاز (دانشگاه تبریز)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و آسیای مرکزی (دانشگاه  تهران )

دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و شبه قاره (دانشگاه فردوسی مشهد)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و افغانستان (دانشگاه دولتی کابل )

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران وهند (دانشگاه فردوسی مشهد )

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران وپاکستان (دانشگاه سیستان وبلوچستان)

ج) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و اروپا(دانشگاه تهران)  

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و بالکان (دانشگاه تربیت مدرس )

مجمع علمی و فرهنگی ایران و اروپای مرکزی 

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و ایتالیا  

د) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و آفریقا (دانشگاه تربيت مدرس)   

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و شمال آفریقا

مجمع علمی و فرهنگی ایران وغرب آقریقا(دانشگاه سیستان و بلوچستان) 

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و آفریقای مرکزی(دانشگاه شیراز) 

 

 

برگزاري نشست افراط گرایی دینی و واکاوی راهبردهای برون رفت از آن
نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب
نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان

Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Academy OF arts

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More