فصل اول: فعاليت‌ها و برنامه‌هاي دبيرخانه گفت‌وگوي‌هاي فرهنگي آسيايي

 

مقدمه :

قاره آسيا به سبب تنوع قوميت‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي گوناگون بستري بسيار مناسب براي گفت‌وگوهاي ميان فرهنگي محسوب مي‌شود. در جهان متلاطم و آشوب‌زده كنوني كه روزبه‌روز بر پیچیدگی و مشكلات آن افزوده می‌گردد. يافتن زمینه‌ها و بسترهايی جهت نزديك کردن دیدگاه‌ها و  فهم مشترک ملت‌ها از یکدیگر ؛  اهميت بسزايی یافته است چرا که  منشأ بسياري از منازعات و چالش‌ها در روزگار ما ریشه فرهنگی داشته و عمدتا  به  سوءبرداشت‌ها  و همچنین  بهره‌گیری هدفمند رسانه‌ها، قدرت‌ها و جریان‌ها  از کاستی‌ها و نواقص موجود در فهم و درك مشترك فرهنگي بين جوامع  بازمی‌گردد. از این‌رو؛ در برابر مسائل و معضلاتی که امروزه همه فرهنگ‌ها و اديان را در معرض نگرانی‌ها و تهدیدات مشترک قرار داده، نه‌تنها گفت‌وگوهاي ميان فرهنگي را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می نماید، بلکه می‌بایست در چارچوبی فراتر از نهادهای رسمی و دولتی و با بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی موجود بویژه در حوزه نخبگان و اندیشمندان، عملاً برای مقابله با تهدیدات و نگرانی‌های موجود، با اشتراک مساعی، خط‌مشی واحد و سیاست‌گذاری مشخص و مشترکی را اتخاذ کرد. فرهنگ‌های مختلف باید با یکدیگر گفت‌وگو کنند و یافته‌هایی را که تاکنون از گفت‌وگوها منتج شده است، با مشارکت و همفکری و تعمیم و گسترش همکاری‌ها، از قوه به فعل درآوردند. امروزه فرهنگ‌های مختلف نیازمند تشریک‌مساعی عملی‌اند.

 در همين راستا جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان كشوري باسابقه تمدني و فرهنگي چند هزارساله  و مكتب الهام‌بخش اسلام همواره در جهت ارتقا صلح و برادري در جهان كوشيده است، اما متأسفانه در دهه‌های اخير قدرت‌های مسلط به ابزار رسانه و تبليغات، همواره درصدد بوده‌اند، كه با القاء فهم نادرست خود به ديگران و ساير ملت‌های جهان، مانع از ارائه تصويري درست از سنت‌ها، ارزش‌ها، اعتقادات و فرهنگ جامعه ايراني به ساير ملت‌ها و گروه‌ها شوند، اين امر الزامات را براي فراهم كردن شرايط و امكانات جهت گفت‌وگوهاي مستقيم بين فرهنگي براي ايران ضروري می‌سازد، تا به‌دوراز فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبليغات گسترده، با ايجاد گفت‌وگوهاي بين فرهنگي ضمن شناخت عمیق‌تر از فرهنگ‌های گوناگون، عناصر و مؤلفه‌های فرهنگي خود را به طرز صحيح و هوشمندانه، همراه با مدارا و سعه‌صدر به ديگران انتقال دهيم.

يكي از راه‌های برقراري ارتباطات مفيد و تأثیرگذار بین‌المللی، گفت‌وگوهاي ميان فرهنگي‌ست كه با ايجاد سازوكارهاي گفت‌وگوهاي متقابل جهت رسيدن به تفاهم در زمینه‌هاي مورد اختلاف و همچنين ايجاد زمینه‌های شناخت عمیق‌تر، به ما كمك می‌کند تا تصويري واقعي از منازعات و جريانات متعارض و همسوي خود داشته باشيم. بنابراين ضرورت اين نوع گفت‌وگوها با توجه به تحولات پيش روي، بیش‌از پیش نمايان است.

 

 

دبيرخانه گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرورت گفت‌وگوهاي فرهنگي  آسيایی

-         ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي موجود در همسويي ايران و ديگر تمدن‌هاي آسيايي با توجه به مشتركات تمدني و فرهنگي، تاريخي، اشتراكات ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك، ضرورت‌ها و سودمندي‌هاي مربوط به بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها براي كاهش چالش‌هاي موجود در مناسبات فيمابين

-         ظرفيت گسترده، مورد توافق و غير حساس فرهنگ در حل وفصل چالشهاي موجود در روابط ايران و آسيا و لزوم بهره‌گيري از نقش مؤثر نخبگان در فراهم‌سازي بسترهاي مناسب توسعه روابط

-          فضاي حاكم بر عرصه بين‌المللي پس از توافق هسته‌اي ايران و غرب و رنگ باختن پروژه ايران و شيعه هراسي

 

 اهداف گفت‌وگوهاي فرهنگي  آسيایی

-         شناسايي و تقويت مشترك فرهنگي و پيدا كردن راه حل جهت برطرف نمودن دغدغه ها وچالش ها در قالب همكاري‌هاي جمعي و گروهي با استفاده از ظرفيت نخبگان فرهنگي

-         تسهيل و تقويت همكاري‌هاي مشترك ميان مراكز مطالعاتي و فرهنگي آسيايي

-         رسيدن به تصويري واقعي از ايران در آسيا

-          جلوگيري از تلاش‌هاي آمريكا و غرب درتبديل كردن ايران به عنوان تهديد اول آسيا

-          جلوگيري از روند تبديل شدن منازعات سياسي به نفرت‌هاي پايدار فرهنگي و مذهبي

-          پيشگيري از تحقق اجماع جهاني عليه ايران با بهره‌گيري از ابزار گفت‌وگو و مدارا

-          تاسيس و راه‌اندازي نهادهاي مردمي و دبيرخانه دائمي گفت‌وگوهاي بين فرهنگي آسيايي

 

بايسته‌هاي حاكم بر گفت‌وگوهاي فرهنگي  آسيایی

-         توجه به تنوع و تعدد حوزه‌هاي تمدني موجود در آسيا و توجه به متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي تاثيرگذار در آسيا

-         تاكيد بر عنصر فرهنگ و پرهيز از ورود به مباحث منازعه برانگيز مذهبي و سياسي

-         تاكيد بر مشتركات و اولويت بخشيدن به گفت‌وگو پيرامون دغدغه‌ها ومسائل مشترك بين دو طرف

-         تاكيد برگفت‌وگوي فرادولتي وغير رسمي در حوزه مرجعيت‌هاي فكري- فرهنگي،عناصر تاثيرگذار و نخبگان آسيايي

-         تاكيد بر صبغه علمي، دانشگاهي و آكادميك گفت‌وگوها با مشاركت نهادهاي علمي طرفين

-         رعايت اصل مدارا و تحميل نكردن راي خود به ديگران

-         داشتن نگاه جهانشمول و فارغ از نگاه‌هاي سطحي و كوته‌نظرانه

-         انتخاب موضوع مناسب و مورد وفاق طرفين براي گفت‌وگو با همكاري مشترك ACD

-         توجه به جريان‌هاي اعتدالي به منظور تقويت اين جريان در برابر جريان‌هاي افراطي وضد ايراني وضد شيعي

-         ضرورت طراحي پيوست رسانه‌اي براي گفت‌وگوها

-         استفاده از ظرفيت روابط غير رسمي موجود بين نخبگان آسيايي براي دعوت از نخبگان

-         سنجش و نقد مدام مواضع بمنظور اصلاح رفتارها و پويش‌هاي تحريك‌كننده و حساسيت‌زا

 

محورها و سرفصل‌هاي اولين دور گفت‌وگوهاي آسيایی

-         ميراث مشترك آسيايي

-         ظرفيت‌هاي تعامل و همكاري علمي و فرهنگي مراكز علمي و فرهنگي عضو اكو

-         بازشناسي موانع و چاش هاي همگرايي فرهنگي آسيا

-         نقش معنويت‌گرايي و عرفان در مواجهه با افراط‌گرايي و چالش‌هاي فرهنگي در آسيا

برگزاري نشست افراط گرایی دینی و واکاوی راهبردهای برون رفت از آن
نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب
نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان

Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Academy OF arts

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More