دبيرخانه دائمي  گفت و گوهاي فرهنگي

 • استقرار و فعال سازی دبیرخانه با همکاری دبيرخانه ها و مجامع علمي مستقر در دانشگاههاي همكار با دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي
 • تلاش جهت ایجاد گفتمان در سطح منطقه  با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود اعم از سمینارها، نشست های علمی، فضای مجازی و ... در دانشگاهها و مراكز و موسسات علمي وابسته
 • تدوین  بسته های فرهنگي در سطح منطقه و دانشگاهها
 • بازنگری و تدوین برنامه های علمي و اجرايي تعيين شده  با همکاری دانشگاههای مستقر در منطقه
 • همکاری در اجرایی سازی و استقرار نظام گفت و گو در سطح منطقه بر اساس ضوابط اعلامی شوراي عالي سياستگذاري  دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي
 • همکاری براي گسترش محیطی گفت و گو در دانشگاههاي منطقه بر اساس مصوبات شورای عالي سياستگذاري دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي
 • اجرایی سازی مصوبات و بخشنامه های ارسالی از سوی شورای عالی سياستگذاري دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي در سطح منطقه به منظور ترویج و توسعه زیرساختهای گفت و گوي فرهنگي
 • تلاش جهت توسعه فعالیت‌های بین‌المللی در منطقه بر اساس نقشه راه با همکاری کلیه دانشگاههای همكار مستقر در منطقه
 • راه اندازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های مشترک با دانشگاهها بر مبنای نقشه راه با همکاری دانشگاههای همكار در منطقه
 •  راه اندازی واحد سنجش  بر اساس ضوابط و استانداردهای ابلاغی از سوی دبيرخانه دائمي گفت و گوي فرهنگي با همكاري  دانشگاهها در منطقه
 • توسعه فعاليت‌ها بر اساس ظرفیتهای موجود در منطقه و طبق ضوابط شورای عالی سياستگذاري دبيرخانه دائمي گفت و گوي هاي فرهنگي و با همکاری کلیه دانشگاههاي منطقه
 • راه اندازي و توسعه سايت دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي

 

برگزاري نشست افراط گرایی دینی و واکاوی راهبردهای برون رفت از آن
نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب
نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان

Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Academy OF arts

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More